Performing Arts Relay

Århus 2017

Performing Arts Relay er et kunstnerisk utviklingslaboratorium som arrangeres som samarbeidsprosjekt mellom Dansearena Nord, Teater Seachange Århus og Dance Atelier Reykjavik. Laboratoriet vil bli utført som et eksperiment med en serie forsøk som leder til individuell og felles refleksjon i samarbeid med kolleger fra Island og Danmark.

Åsne Storli var en av kunstnerne som deltok i Lab nr. 2 i Aarhus 3. - 6. mars 2017.

Fasilitator: Kathrine Lund (DK)

Kunstnere: Koreograf Tinna Grétarsdóttir (IS), koreograf Gerd Kaisa Vorren (N) and teaterinstruktør Isabelle Reynaud (DK).  

Skuespillere Martin Schwab (DK) og Matias Hedegård (DK) og dansere Åsne Storli (N) og Maya Mi Samuelsen (N)

www.dansearenanord.no
www.teaterseachange.dk

http://danceatelier.is/en