Forprosjekt: Sommerjobb

I august i år gjennomførte jeg sammen med dramatiker Anne Lund og scenograf Mari Lotherington forprosjektet Sommerjobb på Vengsøy og i Tromsø. Prosjektet er initiert av Lund og skal resultere i en stedsspesifikk forestilling for ungdom ved fiskebruket på Vengsøy utenfor Tromsø. Forestillingen søker å tematisere oppvekst og ungdomsår i rurale strøk i dagens Nord-Norge, gjennom et uttrykk hvor tekst, film, scenografi og koreografiske prinsipper spiller jevnbyrdige roller. Verket har planlagt premiere sommeren 2019.

Recent Posts
Archive