Mørkemodig | DKS Troms

Katmas Mørkemodig turnerer i DKS Troms i ukene 11 og 12, og spiller til sammen 28 forestillinger i Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Karlsøy og Lenvik kommuner. Se full turnéplan her.

Foto: Mariell Amélie Lind-Hansen

Recent Posts
Archive