Bygg Festival

Jeg har siden høsten 2018 deltatt i kompetanseprogrammet Bygg Festival i regi av Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis som representant for RadArt og Vårscenefest. Programmet ble avsluttet i Tromsø februar 2019.

Om programmet:

Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis jobber sammen for at åtte festivaler i Troms skal bygge kompetanse og bli enda bedre. Flere av festivalene i Troms er små virksomheter, med knappe – eller ingen lønnsressurser. Det betyr en sårbarhet for organisasjonen, og en uforutsigbar og tilfeldig tilgang på kompetanse i de ulike organisasjonene. Flere er bygd opp av entusiasme og enorme ildsjel-kapasiteter som hele virksomheten hviler på. – Det vil Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis gjøre noe med, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen. – Sammen tilbyr vi kompetanseprogrammet «Bygg festival». Målet er å gi festivallederne og organisasjonene konkret kunnskap og verktøy, som kan gjøre de bedre rustet i hverdagen. Vi er sikre på at dette vil gi de bedre stabilitet og forutsigbarhet i det daglige arbeidet, og for festivalenes fremtid. Kompetanseprogrammet gjennomfører sin tredje og siste samling disse dagene, og har gjennom tre samlinger vært innom temaer som profil, design, kommunikasjon, publikumsutvikling, markedsføring, partnerarbeid, strategiarbeid og organisasjonsstruktur. Ved siden av samlingene har festivalene tilbud om oppfølging gjennom Innovasjon Norges mentorprogram. Festivalene som i programperioden 2018-19 har vært med, er Insomniafestivalen, Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF), Márkomeannu, Vårscenefest, Paaskiviikko, Ordkalotten og Kalottspel. I tillegg har også landsbyspelet Kyläpeli deltatt.

Recent Posts
Archive