Sykle i Snøstorm

Hålogaland Teater

2018

UiT Norges arktiske universitet feirer 50 år. Nå må Nord-Norges største forskningsinstitusjon selv finne seg i å bli "forsket" på av Hålogaland Teater. Resultatet er en spektakulær opplevelse som vil utfordre både teater og publikum.

Forestillingen har fått navnet «Sykle i snøstorm» og den tar for seg forskning på ressurser, rettigheter og miljø. Dette blir så pakket inn i et arsenal av kunstneriske virkemidler som utgjør en helt unik opplevelse for publikum.

Teatersjef Inger Buresund er opptatt av at teateret skal være uavhengig, relevant og ta del i samfunnsutviklingen. Sykle i Snøstorm er et møte mellom kunst og vitenskap. Forfatter og dramatiker Liv Heløe har gjennomført utallige intervjuer på campusene til UiT Norges arktiske universitet. Disse er sentrale i forestillingen, og gjenspeiler utviklingen siden beslutningen om å etablere et universitet i Tromsø i 1968 og frem til i dag. Samtidig som dagens forskning vil få betydning for fremtiden.

Forestillingen søker å belyse noe av den forskningen som skjer på universitetet. Nord-Norge som landsdel er rik på naturressurser og vi har naturgitte fortrinn som utgjør en viktig del av verdiskapingen. Spennet mellom ressurs og rettighet gir grobunn for konflikter, både nasjonalt og globalt. Samtidig lever vi i en del av verden som er spesielt utsatt for klimaendringer. Frølageret på Svalbard er en forsikring for biologisk mangfold i uoverskuelig fremtid. Klimaendringer og global oppvarming truer nedsmelting av polisen og Golfstrømmen kan endre retning. Samtidig er forsøpling og store mengder plast i havet en global trussel.

Det som skiller UiT Norges arktiske universitet fra mange andre utdanningsinstitusjoner i verden er nettopp fokuset på forskning som omhandler og omfavner det arktiske. Universitetet har dyktige forskere som har bygd opp ledende internasjonale miljøer på områdene ressurser, rettigheter og klima, og forskningen har fått stor internasjonal anerkjennelse.

«Sykle i snøstorm» er en av Hålogaland Teaters mest omfattende og mest ambisiøse forestilling noensinne. Hele teatret benyttes i en forestilling som tar mål av seg til å utfordre publikum med en annerledes teateropplevelse. Den tar plass både på land og til vanns, og til og med i lufta. Historien til UiT Norges arktiske universitet er en del av forestillingen, men i tillegg belyses både aktuell forskning og fremtidsvisjoner.

At scenen er en arena for å ta opp tema som er viktig i samfunnsdebatten, er noe Hålogaland Teater tar på alvor. Et teater har mange virkemidler for å skape engasjement, også på temaer som kan være kontroversielle. Det gjør vi med «Sykle i snøstorm», og samfunnsaktuelle spørsmål vil være viktig for teateret, også i fremtiden.

Teksten er skrevet av May Liss H. Wasmuth

Idé og konsept: Inger Buresund og Yngvar Julin

Dramatiker: Liv Heløe

Regi: Petter Næss

Regi/koreografi: Un-Magritt Nordseth

Scenografi: Ane Elene Johansen og Yngvar Julin

Lysdesign: Øystein Heitmann

Kostymedesign: Ann-Jorunn Pedersen

Maskedesign: Leo Thörn

Videodesign: Sabina Jacobsson

Komponist, sanger og musikalsk leder: Johan Sara jr.

Lyddesign: Kolbjørn Lyslo og Jim-Oddvar Hansen

Kapellmester og musikalsk leder, merd: Håvard Hotvedt

På scenen: Isak Bakli Aglen, Geir Martin Damsgård, Ingrid Mikalsen Deinboll, Emilie Elstad, Kristian Fr. Figenchow, Tove Oppegård Flæsen, Jørn Fuller-Gee, Tuva Frydenlund, Frida Lydia Hansen, Liv Hanne Haugen, Jennifer van der Hart, Kristine Cornelie Margrete Hartgen, Ludvig Herstad, Ketil Høegh, Guri Johnson, Inge Kolsvik, Sigmund Lahn, Vera Østbye Lysnes, Harald Bakkeby Moe, Bao André Nguyen, Bodil Onsøien, Nasra Omar, Peder Emil Sandøy, Mariama F. Kalley Slåttøy, Marita Isobel Solberg, Åsne Storli, Frida Mathea Sørbøe, Hege Holte Østbye, Ingvild Østgård

Stor takk til: UiT Norges arktiske universitet, Vokal Nord og Nordnorsk Kunstmuseum

Takk til samarbeidspartnere NOFI, Salaks, Lerøy og Blåmann Mur

LES MER HER

Urpremiere 15. september 2018

Spilles til og med 20. oktober 2018

Se spilleplan og billettinfo her